Rewir

Rewir

Poniżej podajemy wykaz wszystkich miejscowości i ulic właściwych dla tutejszej kancelarii:

  • Radom
  • Jastrzębia
  • Jedlińsk
  • Przytyk
  • Kowala
  • Skaryszew
  • Zakrzew
  • Jedlnia Letnisko

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu ( art. 7 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r.)