Poradniki

Prawa wierzyciela

Wierzyciel ma m.in. prawo do:

1. Egzekucji komorniczej.
2. Wyboru Komornika
3. Zlecenia Komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.

1. Egzekucja sądowa to postępowanie mające na celu przymusową realizację świadczenia od dłużnika.
2. Wybór Komornika. Zgodnie z art. 8 ust 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm. ) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polski, z wyłączeniem spraw o egzekucję z niruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
3. Zlecenie poszukiwania majątku. Podmiotem zobowiązanym do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja jest wierzyciel. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 797 ¹ kpc zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. W tym celu wierzyciel składa wniosek o treści np. „zlecam Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797 ¹ kpc.”