Informacje

Informacje

Składając wniosek do komornika warto wypisać wszelkie znane informację o dłużniku. Podanie ich znacząco przyspiesza egzekucję, co za tym idzie zwiększa jej skuteczność. Przykładowe informacje: NIP, REGON, PESEL, nazwa firmy pod którą dłużnik prowadzi działalność, branża w której pracuje, posiadane rachunki bankowe (konta z których dłużnik płacił), kontrahenci, samochody i inne wartościowe ruchomości. Warto wskazać we wniosku sposoby egzekucji inne niż dotyczące znanego wierzycielowi mienia dłużnika, bowiem nie wskazanie któregoś ze sposobów egzekucji we wniosku wyklucza możliwość jego zastosowania, nawet jeżeli taki sposób egzekucji byłby skuteczny.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika stosownie do Art 791 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Koszt poszukiwań 61,80 zł jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu Art 770 kpc obciążają dłużnik.

 

Art. 803 kpc pozwala prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika. Każde ograniczenie we wniosku zmniejsza szanse na końcowy sukces.