Systemy

EKW

EKW – Elektroniczne księgi wieczyste – system służący do poszukiwania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju.

 System umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a księgami wieczystymi, dotyczącą poszukiwania nieruchomości dłużników przy pomocy powyższej aplikacji. 

Komornik przygotowuje zapytanie składające się z danych dłużnika i po wysłaniu automatycznie uzyskuje odpowiedź. Powyższa aplikacja pozwala wyszukać nieruchomości bez potrzeby podawania numeru księgi wieczystej nieruchomości.