Systemy

OGNIVO

OGNIVO – system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników przy pomocy powyższej aplikacji, komornik sądowy przygotuje zapytanie składające się z listy dłużników. Następie zapytanie to będzie podpisane bezpiecznym podpisem i przesłane do OGNIVO. Automatyczna obsługa umożliwia zdalny odbiór zapytań z OGNIVO, jak również zdalną weryfikację i udzielenie odpowiedzi komornikowi sądowemu.

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz informuje, iż poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, posiada możliwość sprawdzenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe w 136 bankach poprzez system OGNIVO (lista banków poniżej).

Opłata za zapytanie dotyczące jednego dłużnika do wszystkich:

  • banków komercyjnych wynosi 22,75 zł,
  • banków spółdzielczych wynosi 106,95 zł,

ŁĄCZNIE: 129,70 zł.

Opłata ta jest pobierana za nadanie i wysłanie zapytania za pośrednictwem systemu OGNIVO (koszty związane z art. 39.2.7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006r. Nr 167, poz.1191 ze zm.).